Projektexempel examensarbete

Examensarbete med CRO-fokus

Examensarbete hos en e-handel med fokus på konverteringsoptimering. Arbetet innehöll både kvantitativa och kvalitativa analyser av företagets webbplats genom analys i Google Analytics, Mouseflow och flertalet användartester. Utifrån analysarbetet planerades och genomfördes även ett A/B-test.

Examensarbetet var en del av utbildningen och genomfördes som ett grupprojekt. Vår grupp valde att genomföra arbetet hos en e-handel som erbjuder matkassar samt frukt och grönt för hemleverans. Vidare var vår grupp intresserad av att fördjupa våra kunskaper inom konverteringsoptimering och testning, därav arbetets fokus på CRO. Arbetet bestod till stor del av analysarbete av webbplatsen, där vi analyserade hela beställningsflödet från det att en ny besökare kommer in på webbplatsen till det att hen genomför ett köp. Arbetet innehöll både kvantitativa och kvalitativa analyser, där vi analyserade webbplatsdata i Google Analytics, user recordings och heatmaps i Mouseflow, samt utförde flertalet användartester för kompletterande insikter. Utifrån analysarbetet och diskussion av utvecklingsmöjligheter ur ett konverteringsperspektiv, planerades och genomfördes vidare ett A/B-test. På grund av begräsningar i tid och tekniska resurser, la arbetet inte störst vikt vid resultatet från det enskilda A/B-testet, utan fokuserade främst på att påbörja testarbetet på webbplatsen och skapa en grund för vidare testning som tar till vara på de möjligheter för konverteringsoptimering som presenterades i analysarbetet.

Från analysarbetet hittades i vilket fall en hel del förbättringsmöjligheter, framförallt gällande användarvänligheten och tydligheten i kommunikationen. För att endast lyfta några få exempel, var det uppenbart att mobilversionen av sajten hade flertalet brister och buggar som påverkade användarupplevelsen och således förklarade varför mobila besökare konverterar lägre trots att de utgör majoriteten av besökare på webbplatsen. Det var nämligen stora avhopp i kundresan på de ställen där vi kunde kartlägga olika problem i användarvänligheten. Vi uppmärksammade även ett bristande kundfokus i kommunikationen, där högupplösta bilder prioriterades framför funktionalitet och där viktig, praktisk information som är nödvändig för besökaren för att skapa tillräckligt med underlag och bli övertygad om att gå vidare mot ett köp, kom alldeles för sent i flödet, eller rentav saknades.

En del av en funnel-rapport över de olika stegen i beställningsflödet, där vi jämfört olika enheter. Vi kan se att mobilbesökare är en stor majoritet, men lyckas betydligt sämre med att ta sig igenom beställningsflödet.


Utifrån detta formulerade vi en hypotes om att besökare kan behöva tydligare information och fler styrkande argument i ett tidigare skede i kundresan för att få en klarare bild av företagets erbjudande och vilja gå vidare i beställningsprocessen. Då vi såg ett stort avhopp av besökare i ett steg där man utvärderar och väljer matkasse, var tesen att om vi tydligt kan kommunicera fördelarna i villkoren för prenumerationen (ingen bindningstid och flexibilitet gällande prenumerationen) under detta steg kan vi övertyga fler besökare att gå vidare i beställningsprocessen som följd av en minskad osäkerhet. Målet var därmed att påbörja testarbetet genom att testa om den förändringen kunde sänka de upplevda trösklarna till att bli ny kund hos företaget och bidra till att öka konverteringarna i form av nykundsförsäljning.

Vi hade dock väldigt begränsade möjligheter att kunna implementera den förändring som vi ville testa på ett bra sätt. Detta på grund av avsaknaden av tekniska resurser för detta arbete, samt att webbplatsen byggde på tekniken Single Page Application (SPA). Detta påverkade i allra högsta grad hur och var vi kunde implementera förändringen utifrån vår hypotes, och slutade mycket riktigt i att vi inte kunde utskilja någon testvinnare från det testet. Men då testning är en pågående process som ofta kräver många, löpande tester för att identifiera förändringar som ger påvisade resultat, finns däremot goda förutsättningar att fortsätta testa vidare utifrån vårt analysarbete och de hypoteser som tagits fram.

Jobba med mig?

Redan i december tar jag min examen och är öppen för nya utmaningar. Ta chansen och ta del av mina färska kunskaper inom webbanalys och tracking, konverteringsoptimering, digital marknadsföring och webbteknik.