Projektexempel SEO

SEO-analys av Skistarshop

En övergripande SEO-analys av Skistars webbshop som täcker in faktorer on-page, off-page, samt teknisk SEO. Projektet innehåller dessutom en sökordsanalys samt rekommendationer för hur webbplatsen kan optimeras ur ett SEO-perspektiv för att uppnå en ökad och mer relevant trafik.

Projektet genomfördes som en del av utbildningen, i en kurs i SEO. Målet med projektet var att fördjupa kunskaperna i SEO genom en ingående analys av en riktig webbplats, och få förståelse för faktorer som påverkar den organiska synligheten. Med ett intresse för e-handel och skidåkning, valde jag att analysera Skistarshop, vilket är en återförsäljare av kläder och utrustning inom fjällsport som ägs av Skistar.

En del av analysen fokuserade på on-page-faktorer för SEO. Med andra ord, vad vi kan åtgärda på webbplatsen för att påverka dess ranking i sökmotorn. Framförallt låg fokus på titlar, rubriksättningar beskrivningar, alt-taggar, URL:er, och slutligen content på webbplatsen. En annan del av analysen kretsade kring off-page-faktorer för SEO, där det största fokuset låg på länkar och domänstyrka. Till sist gjordes även en teknisk analys ur ett SEO-perspektiv, vilket även det är ett element som påverkar rankningen av en webbplats. Här tittade jag på delar som sidhastighet, säkerhet, indexering och enhetsanpassning.

En sammanfattning av resultatet av analysen var att det fanns flertalet faktorer Skistarshop skulle behöva arbeta vidare med för att förbättra webbplatsen ur ett SEO-perspektiv och uppnå bättre organisk synlighet. Framförallt handlade detta om att se över vilka sökord man använder för sina större produktkategorier och säkerställa att dessa reflekterar innehållet på sidan, såväl som är de mest optimala i termer av sökvolym. Jag fann även att de behövde arbeta mer enhetligt med titlar och rubriksättningar i förhållande till det utvalda sökordet för respektive landningssida. Det fanns även stora förbättringsmöjligheter för både metabeskrivningar och innehåll, då även de större produktkategorierna saknade en anpassad och säljande beskrivning. Det fanns även möjligheter att arbeta mer med djupgående textinnehåll på dessa sidor för att tillfredsställa sökmotorn och se till att man svarar till sökordet.

*Exempel på metabeskrivningar som hade behövt optimeras


Till sist, fann analysen att man genomfört betydelsefulla förändringar i form av ett domänbyte, där man gått från en avskild domän till att bli en subdomän till Skistar.com (Skistarshop.com är numera en redirect till domänen Skistar.com/sv/shop). Detta har påverkat e-handeln väldigt positivt, då den numera kan nyttja länkstyrkan från huvuddomänen. Däremot skulle Skistarshop behövt arbeta mer strategiskt med länkarbete för att också få till kvalitativa backlinks till själva e-handeln och dess olika landningssidor. Det identifierades också ett antal tekniska problem och åtgärder för att förbättra webbplatsens hastighet, som hade ett lågt värde.

*Analys av domänen Skistar.com


*Analys av domänen Skistar.com/sv/shop

Jobba med mig?

Redan i december tar jag min examen och är öppen för nya utmaningar. Ta chansen och ta del av mina färska kunskaper inom webbanalys och tracking, konverteringsoptimering, digital marknadsföring och webbteknik.